Predictive profiling

Wat is Predictive profiling:

 

Predictive Profiling is een beveiligingstechniek die zich richt op het voorkomen van criminele activiteiten en conflicten door middel van gedragsprofilering.  Het is een vorm van proactief beveiligen waarbij beveiligers zeer goed dienen te observeren.   Onderdeel van predictive profiling is behavior detection, wat wil zeggen dat er tijdens het observeren aandacht uitgaat naar afwijkende gedragingen van personen.   Afwijkend gedrag is in veel gevallen een voorloper van een daadwerkelijk conflict en dient dus in een vroegtijdig stadium herkend te worden.

Enkele voordelen van predictive profiling zijn:

 

  • Ingrijpen in de voorbereidende fase

  • Extra tijd om juiste beslissingen te maken

  • Zeer klant- en bezoekersvriendelijk

  • Toepasbaar voor beveiliging op ieder vlak

  • Het ingrijpen blijft onopgemerkt

Door deze voordelen kan predictive profiling leiden tot kostenbesparingen.   Het is bijvoorbeeld mogelijk om minder personeel in te zetten omdat er minder incidenten plaatsvinden.   Daarnaast kan het voorkomen dat er minder schade wordt aangericht, waardoor de kosten voor reparatie of vervanging lager zijn.

De oorsprong van Predictive Profiling

 

Predictive profiling is ontstaan na de bloedige aanslag op een luchthaven in Tel Aviv, Israël, in 1972.  De aanslag werd gepleegd door leden van het Japanse Rode Leger die zich verkleed hadden als muzikanten.  Samen met hun vioolkisten vol met wapens kwamen ze door de douane, waarna ze het vuur openden.  

Ten tijde van de aanslag woedde er een heftige oorlog met Palestina, waardoor alle aandacht bij de douane uitging naar Arabische uiterlijke kenmerken.  Na de aanslag werd gerealiseerd dat er niet langer etnisch geprofileerd kon worden.  Uit dit idee is uiteindelijk predictive profiling ontstaan.

Djemara security heeft 3 ervaren profilers die u graag van dienst zijn.

en staan internationaal geregistreerd in het IFPO Register:    OSP Register | Membership | IFPO Europe