Seminar Krav Maga Security


Het werkveld
Het werk van (evenement-)beveiligers is niet altijd even makkelijk. Door veranderingen in de maatschappij,
veiligheidsbesef en diverse dreigingsniveaus worden beveiligers vaak op de proef gesteld en is het onder deze
stressvolle omstandigheden soms erg lastig om de juiste keuzes te maken. Daarnaast vertegenwoordigt een
beveiliger een opdrachtgever en/of een bepaalde organisatie, is hij/zij het eerste en vaak zelfs het enige contact
met de gast of evenementbezoeker en tevens vaak ook “first responder” bij incidenten en noodsituaties.
Intimidatie, scheld- en vechtpartijen en incidenten (in uiterste gevallen met terroristisch oogmerk) zijn hierbij niet
ongewoon en kunnen een behoorlijke impact hebben op de gasten, het evenement, de opdrachtgever en/of
organisatie en niet op de laatste plaats de beveiliger zelf. Krav Maga Security en Profiling zijn dan goede en continu
geteste vaardigheden om toe te passen en op terug te vallen.


Krav Maga Security is een unieke vorm van beveiliging en (zelf-)verdediging. In de lessen leren de (evenement-
)beveiligers hoe ze zichzelf, derden en objecten fysiek, maar ook verbaal kunnen verdedigen. Ook leren ze
proportioneel te handelen in uiteenlopende situaties, wat wenselijk is voor zowel gasten als opdrachtgevers.
Discipline, uitstraling en goede sociale- en fysieke vaardigheden zijn de kernbegrippen van de Krav Maga Security
lessen.

Naast het actief bezig zijn met deze kernbegrippen zijn de beveiligers ook sportief en onder diverse stressprikkels
bezig. Zo kunnen ze de geleerde vaardigheden direct onder diverse (stress-) omstandigheden toepassen en
trainen.

De lessen staan in het teken van je dienstbaar, disciplinair en vaardig opstellen in omgang met anderen; attitude,
vriendelijkheid, assertiviteit, verbale- en fysieke weerbaarheid staan centraal. Daarnaast leer je effectieve
technieken van Krav Maga, aangepast aan de situatie. Tot slot werken de beveiligers aan hun fysieke gesteldheid
en motoriek.

 

Doelstellingen
De deelnemers leren:
• Intentiesignalen en bedreigende situaties inschatten;
• Positionering, opstelling, uitstraling en uitgangspunten;
• Preventie, profiling en protocollen;
• Gepaste Security (zelfverdedigings-) technieken;
• Verantwoord, respectvol en professioneel opereren in teamverband;
• Gepast reageren bij stress- en noodsituaties.

 

Opmerkingen
• We bieden een gestructureerde opbouw van preventie naar (non-) verbaal en fysiek handelen waarbij er
een heel duidelijke grens is, zodat de deelnemer altijd correct kan handelen en er geen onduidelijkheid
blijft bestaan.
• We leren de deelnemers dat in extreme situaties en waarbij persoonlijke veiligheid direct in het geding is,
zelfverdediging boven protocol gaat. Dit door concrete situaties te benoemen waar dit het geval zou
kunnen zijn en deze situaties ook te oefenen.
• De instructeurs van TryForce zijn IKMF-gecertificeerde instructeurs met jarenlange ervaring in het geven
van zelfverdedigingslessen voor Security, Civiel, VIP, Law Enforcement, vrouwen en kinderen. Alle
instructeurs van TryForce zijn tevens OSP (Operational Security Profiler) gecertificeerd.
• We adviseren de trainingen per keer 2,5 uur te laten duren, zodat er een opbouw gemaakt kan worden in
de lessen naar wat Krav Maga Security is, hoe het toegepast kan worden in verschillende situaties en
deze situaties vervolgens te trainen.